LIFE+ program (2007-2013)

A LIFE+ az Európai Unió környezetvédelmi politikáját támogató pénzügyi eszköz a 2007. január 1-től 2013 december 31-ig tartó időszakban.
Finanszírozási területek

A LIFE+ Természet és Biodiverzitás komponense a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvek megvalósulását segítő projekteket, illetve a biodiverzitás csökkentésének megállítását célzó programokat támogatja. A maximális társfinanszírozási arány akár a 75%-ot is elérheti, de általában 50%-os mértékű.

A LIFE+ Természet és Biodiverzitás komponens kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a Közösségi politika és szabályozás bevezetéséhez a természetvédelem és a biodiverzitás területén.

Továbbá a támogatott tevékenységeknek európai szintű hozzáadott értékkel kell rendelkezniük, és el kell térniük azon tevékenységektől, amelyek más Közösségi forrásból finanszírozhatóak a 2007-2013-as időszakban.

A programok két kategóriába sorolhatók: LIFE+ Természet és LIFE+ Biodiverzitás. A LIFE+ Természet projektek a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvek megvalósulását segítik, mind helyi, mind regionális szinten, valamint támogatják a Natura 2000 hálózat továbbfejlesztését. A fő hangsúly a Natura 2000 területek hosszú távú fenntartásán és az irányelvekben szereplő fajok megőrzésén van. A LIFE+ Természet komponenshez tartozó programoknak a „legjobb gyakorlatot” kell alkalmazniuk, vagy „demonstrációs” jellegűeknek kell lenniük.

A LIFE+ Biodiverzitás programok hozzájárulnak a „Biodiverzitás csökkenésének megállítása 2010-ig – és azon túl” közösségi célkitűzések megvalósításához. A LIFE+ Biodiverzitás programoknak demonstratív vagy innovatív jellegűeknek kell lenniük. A LIFE+ Természet komponens projektjeitől abban különböznek, hogy olyan intézkedésekre és gyakorlatokra helyezik a hangsúlyt, amelyek elősegítik a biológiai sokféleség csökkenésének mérséklését a tagállamok területén, szemben azokkal a programokkal, amelyek a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvek megvalósítását célozzák. Valamennyi biodiverzitás elembe tartozó projektnél, akár innovatív, akár demonstrációs jellegű, elengedhetetlen az eredmények és tapasztalatok értékelése és továbbadása.

A Pannon Magbank létrehozása a magyar vadon élő edényes növények hosszú távú ex-situ megőrzésére A LIFE+ Természet és Biodiverzitás program szintén az utóbbi komponensbe tartozik.

A LIFE+ Környezetvédelmi Politika és Irányítás olyan technológiai programokat támogat, amelyek jelentős környezeti előnyökkel járnak, így pl. a teljesítményt vagy a hatékonyságot befolyásoló fejlesztéseket. A LIFE+ ezen komponense olyan programokat segít, amelyek hozzájárulnak az EU környezetvédelmi szabályozásának alkalmazásához, a környezetvédelmi politikákhoz kapcsolódó tudásbázist építenek ki, és monitoring tevékenységeken keresztül (ide értve az erdők monitorozását is).környezeti információkat biztosítanak. A projektek társfinanszírozásának mértéke az 50%-ot is elérheti.

A LIFE + Információ és Kommunikáció komponensen belül a társfinanszírozási arány akár 50%-is lehet, abban az esetben, ha a programok fő célja az információterjesztés, olyan környezeti témákban, mint pl. a klímaváltozás és a környezetvédelem. A LIFE+ ezen komponense támogatja az erdőtüzek megelőzésével kapcsolatos ismeretterjesztést és a figyelemfelhívó kampányokat is.