A projekt célja, hogy nemzetközi, illetve hazai tapasztalatokat és tudást halmozzunk fel a témában elérhető szakirodalmak, a kapcsolódó egyezmények, megállapodások és hálózatok már meglévő tapasztalatainak felhasználásával, tanulmányutak és külföldi képzések lebonyolításával, valamint magbanki szakértőkkel való együttműködéssel. A maggyűjtési stratégia és módszertan kialakítását az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézete (MTA ÖK ÖBI) végzi elismert botanikusok közreműködésével. Ezen tudományosan jól megalapozott stratégiára támaszkodva a gyűjtést botanikus szakértők és a nemzeti park igazgatóságok munkatársai fogják végezni. A projekt végére a vadon élő honos növényflóra mintegy 50 százalékának, azaz legalább 800 fajnak a begyűjtésére kerül sor abban az esetben, ha semmilyen váratlan esemény nem következik be, mely hatással lehetne az edényes növények magtermő képességére.

A magmintákat a Pannon Magbank bázis és aktív tárolóiban fogjuk őrizni a tápiószelei Növényi Diverzitás Központban (NÖDIK). A bázistárolók a tartalék minták hosszútávú megőrzését szolgálják, míg az aktív gyűjtemény a kutatást és kutatási anyagok terjesztését segíti. A teljes biztonság érdekében a bázistároló duplikátumai az Aggteleki Nemzeti Park területén, az Esztramos hegyben lévő hajdani ércbánya-járatban lesznek elraktározva annak érdekében, hogy megóvjuk őket az esetleges környezeti kockázatoktól. Az aktív tároló duplikátumait az Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetben helyezzük el. A tápiószelei és az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézete területén kialakított tárolók a szakemberek, diákok és a nagyközönség ismereteinek, környezettudatosságának fejlesztését is szolgálják.

A Pannon Magbankban tárolt genetikai erőforrások gyakorlati hasznának bemutatásául bizonyos, a pannon biogeográfiai régióra jellemző, homoki gyep fajok visszatelepítését is megkezdjük a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Natura 2000 prioritás élőhelyein (Pannon homoki gyepek). A lehető legszélesebb nyilvánosság elérése érdekében minden résztvevő intézmény hozzájárul a szemléletformáló és oktatási tevékenységekhez. A tápiószelei Növényi Diverzitás Központ a Pannon Magbankot bemutató kiállításával, szakmai vezetések, továbbá egyetemi kurzusok szervezésével lehetőséget biztosít a szakemberek, a diákok és az érdeklődők számára a magbank tevékenységeinek helybeni megtekintésére. A diákok, botanikai szakemberek és érdeklődők számára a vácrátóti Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének szakmai vezetésekkel kiegészített állandó kiállítása nyújt tájékoztatást, míg az Aggteleki Nemzeti Parkban létesítendő kiállítás célja a nagyközönség és a diákok tájékoztatása lesz.

A program nagy hangsúlyt helyez a döntéshozók (pl. parlamenti képviselők, minisztériumi vezetők) tájékoztatására annak érdekében, hogy bemutassa, milyen alapvető jelentőségű az emberiség fennmaradása érdekében a biológiai sokféleség, a növényvilág sokszínűségének megőrzése, illetve, hogy milyen létfontosságú szolgáltatásokat nyújt számunkra az élővilág. Az érintett intézmények (minisztériumok, helyi önkormányzatok, civil szervezetek stb.) tájékoztatása és bevonása alapvető fontosságú a projekt hosszú távú célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. A projekt tapasztalatait Európa-szerte is terjeszteni kívánjuk, ezért nemzetközi konferenciát szervezünk a témában érintett szakmai intézmények és szakértők számára, különös tekintettel a Pannon biogeográfiai régió országaira.