Főbb tevékenységek

1. Az adatkezelést segítő számítógépes kiegészítő információs-rendszer kiépítése

A Pannon Magbank adatkezelésre alkalmas információs rendszere az eddig használatban levő adatkezelő rendszeren alapszik és 2011. június 30-ával lépett működésbe. A program során adatkezelésre az ún. GRIN-Global számítógépes rendszert alkalmazzuk, mivel a külföldi kapcsolatoknak köszönhetően lehetőségünk nyílt térítésmentesen csatlakozni ehhez a génbankokat nyilvántartó nemzetközi rendszerhez. A fejlesztés alapkoncepciója, hogy egy megbízható, hatékony, felhasználóbarát adatkezelő rendszer jöjjön létre a már meglévő adatkezelési rendszerekre alapozva, illetve azokat kiterjesztve. A hazai génbankok, illetve a regionális és nemzetközi szervezetek magmegőrzéssel kapcsolatos, hosszútávú tapasztalatai kiváló megoldást jelentenek egy megbízható, hatékony adatbázis létrehozásához. Ez lehetővé teszi, hogy a génbankok Biodiversity International által koordinált globális információs rendszer részeként egyéb jelentős tematikus hálózatokkal, pl. a növényi genetikai erőforrások katalógusával (EURISCO) is kompatibilisek legyenek.

2. A Pannon Magbank tároló- és laboratóriumi kapacitásának kialakítása a jelenlegi mezőgazdasági magbank funkcióinak kibővítésével

A tápiószelei Növényi Diverzitás Központ meglévő teljes, mintegy 1072 m³ magtároló kapacitását különböző magtároló kamrák és szigetelt helyiségek alkotják. A tervezett további tárolókapacitás, mely a Magyarországon honos vadonélő edényes fajok magmintájának tárolását szolgálja, kb. 110m³ nagyságú. A Növényi Diverzitás Központ átmenetileg egy 55 m³ nagyságú hűtőkamrát biztosít a magminták tárolására a tervezett felújítások és a bővítés megvalósulásáig. A felújítások és a bővítés az alábbi tevékenységeket tartalmazza:

magvizsgáló laboratórium kialakítása egy meglévő helyiség átalakításával, egy-egy légkondicionált, előregyártott szárító- és csomagoló kamra kialakítása; egy tartalék generátor üzembe helyezése minden helyszínen a szünetmentes áramellátás biztosítása érdekében; két, egyenként 55 m³ tárolókapacitású hűtőkamra építése; a hűtőkamrák fenntartása. Az új tárolóhelyek a Növényi Diverzitás Központ már meglévő hűtőtárolói mellett fognak működni Tápiószelén. Az építkezések és az üzembe helyezés 2012. december 31-ével fognak befejeződni.

3. Duplikátum minták tároló helyének kialakítása

A duplikátum magminták megléte elengedhetetlen a lehető legnagyobb biztonság megteremtése, valamint a tárolt mintákban bekövetkező esetleges veszteség minimálisra csökkentése érdekében. Ezért a magminták biztonsági duplikátumai számára tároló helyek kerülnek kialakításra a hosszú- és középtávú megőrzés érdekében 2013. június 30-ig.

Az aktív kollekció duplikátum tárolójának kialakítása Az aktív kollekció duplikátum magmintáinak tárolója az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézete (MTA ÖK ÖBI) területén kerül elhelyezésre. Ezért egy körülbelül 50 m³-es (előre gyártott panelekből álló) hűtő-tároló kamra kerül kialakításra a duplikátum magminták tárolására. Az aktív kollekció biztonsági tárolója 0 °C-on fog működni.

A báziskollekció duplikátum tárolójának kialakítása A bázis kollekció duplikátum magmintáinak tárolója az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósághoz (ANPI) tartozó Esztramos-hegy egy mesterséges bányaüregében kerül kialakításra, 200 méterre az üreg bejáratától. Az előre gyártott panelekből álló, körülbelül 50 m³-es hűtő tároló kamra -20 °C-on fogja tárolni a magmintákat az ANPI területén lévő bányaüreg belsejében. A hegy belsejében található üreg különleges védelmet nyújt a báziskollekció számára, mely természeti katasztrófák esetén is nagyon biztonságos és védett tárolóként szolgál, így a duplikátumok itt történő tárolása hozzájárul a program hosszú távú biztonságához. Az Esztramos-hegy Tornaszentandrás és Bódvarákó között helyezkedik el (az üreg bejárata Bódvarákó felöl található). A járatokban egykor ércbánya működött, a bázistárolónak otthont adó üreg ekkor raktárhelyiségként funkcionált. A bányaüreg különleges adottságainak köszönhetően a bázistároló kialakítása magában foglalja a megfelelő energiaellátás és (a tároló megközelítéshez szükséges) világítástechnika, valamint jelzőrendszer kialakítását. A jelzőrendszer hozzájárul az energiaellátás és a hűtőtároló hőmérsékletének folyamatos ellenőrzéséhez.

4. A magyar vadon élő edényes növények magmintáinak begyűjtése

A maggyűjtési eljárás – a vadon élő edényes növények magmintáinak begyűjtése – a program keretében kidolgozott gyűjtési stratégiával és módszertannal összhangban történik, különös figyelmet fordítva az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének (MTA ÖK ÖBI) iránymutatásaira, amely messzemenő tapasztalatokkal rendelkezik a témában, tekintve, hogy a vegetációtérképezés és botanika terén a legelismertebb hazai intézmény.

Az egész maggyűjtési folyamat az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet (MTA ÖK ÖBI) irányításával történik, botanikusok, helyi szakértők és a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi őreinek a közreműködésével. Az ÖK ÖBI a begyűjtendő növényfajokra és az azok földrajzi elterjedésére való tekintettel határozza meg azt, hogy mely botanikusok mely taxonok begyűjtésért felelősek. A szomszédos országok botanikusaival kialakított korábbi együttműködésre alapozva a tervek között szerepel a Pannon ökorégió határainkon kívül eső területein élő egyedek begyűjtése is. A program során a szakértők szlovák, horvát és román kollégákkal is kapcsolatba lépnek. Néhány Magyarország határain kívül eső faj kísérleti célból kiválasztásra kerül a mintából annak érdekében, hogy megvizsgáljuk az elterjedési területének bővítési lehetőségét. A magbank az egész Pannon ökorégióra való kiterjesztése akkor válik lehetségessé, ha már rendelkezésre állnak a kísérletek tapasztalatai és eredményei, a minimálisan szükséges mintapopulációk számát is figyelembe véve.

A hazai jogszabályokkal összhangban a vadon élő fajok gyűjtése az illetékes hatóság engedélyével történik. A program előkészítése során a koordináló kedvezményezett (a tápiószelei Növényi Diverzitás Központ) a programmal kapcsolatban előzetesen egyeztetett a jelenlegi Vidékfejlesztési Minisztérium jogelődjével (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) és az illetékes természetvédelmi hatósággal (Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség), amely a védett fajok gyűjtésének és raktározásának engedélyezéséért felelős. Mindkét intézmény maradéktalanul támogatta a Pannon Magbank létrehozására irányuló programot, így a hatóság kifejezte együttműködését a szükséges engedélyek biztosításával kapcsolatban.

A min. 800 vadon élő edényes növény magmintáinak begyűjtési határideje: 2014. október 31-e.

5. A magminták feldolgozása, vizsgálata és tárolása

A magok feldolgozása és tárolása a magminták vizsgálatával és begyűjtésével összhangban történik. A magok öregedése nem sokkal azután kezdődik, hogy elérik a fizikai érettséget, majd pedig befejeződik az utóérési szakasz. Ez a vadon élő edényes növények esetében az elsődleges és kényszer magnyugalmi állapotot is jelenti. A fent felsorolt tényezőktől függően a magok feldolgozási ideje eltérő lehet, de legtöbb esetben az a kedvező, ha a magok tisztítása, tisztaságuknak, életképességüknek a vizsgálata, szárításuk és csomagolásuk a teljesen beérett magok begyűjtését követő leghamarabbi időpontban történik. Bizonyos magminták életképességének (csírázásának) vizsgálata egy speciális eszközzel, az un. „Jacobsen asztallal” történik, amely megfelelő fényt, nedvességet és hőmérsékletet biztosít a csírázáshoz. Néhány növény (pl. fűfélék) nemcsak nedvességet és megfelelő hőmérsékletet, hanem fényt is igényel a csírázáshoz.

A munkafolyamat fázisai során nyert adatok és információk rögzítése szabvány módszerek szerint történik, előre meghatározott állapotokban. Egy a megfelelő fotódokumentációval ellátott, magokat tartalmazó referencia gyűjtemény is kialakításra kerül, ami a rendszertani azonosító vizsgálatoknál segítheti a munkát, továbbá megakadályozza a minták véletlenszerű keveredését és cseréjét. Ezt követően egy dupla ellenőrző rendszert vezetünk be, hogy minimálisra csökkentsük a minták feldolgozása, kezelése és tárolása során esetlegesen bekövetkező hibák esélyét. A magvak tisztítására, szárítására és csomagolására alkalmazott legmegfelelőbb módszert különös körültekintéssel választjuk ki annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a száraz magok mechanikai sérülés miatt bekövetkező életképesség-csökkenése. A hűtőtárolókban nedvesség- és légmentes helyiségeket használunk a magminták csomagolásához és tárolásához. A magmintákat tartalmazó tárolók egyértelmű azonosítását vonalkódrendszer segíti. A vonalkódrendszer kétféle azonosító kódból tevődik össze és egy számítógépes szoftver segítségével alkalmazható.

A begyűjtött magminták feldolgozása és vizsgálata min. 800 faj esetében 2014. december 31-éig fejeződik be. A magminták tárolása a program lezárást követően is folytatódik.

6. A duplikátum magminták tárolása

A begyűjtött magminták duplikátumait két helyen tároljuk, mind a középtávú, mind a hosszú távú megőrzésre érdekében. A begyűjtött magmintákat négy részre osztjuk: kettő közülük az aktív gyűjtemény részét képezi a tápiószelei Növényi Diverzitás Központban, valamint az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetében, Vácrátóton, ahol a duplikátumok kerülnek megőrzésre. . A fennmaradó két minta biztonsági tartalékként szolgál a bázis gyűjtemény részeként a Növényi Diverzitás Központban, illetve a duplikátumokat az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén tárolják majd. A duplikátum magminták tisztítását, a végső szárítását és csomagolását a Növényi Diverzitás Központ végzi.

A min. 800 faj duplikátum tárolói 2014. december 31-éig készülnek el. A magminták tárolása a program lezárást követően is folytatódik.

7. A magbankban tárolt minták használata a fajok visszatelepítéséhez

A Natura 2000 prioritás élőhelyek fajainak visszatelepítése a leromlott állapotú területeken a természetvédelem és az élőhelyek helyreállításának egyre növekvő jelentőségű eszköze. A leromlott élőhelyek természeti értékének növelése mellett a magbankban tárolt minták terepi körülmények közötti vizsgálatára szintén sor kerül. Így az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetébe (MTA ÖK ÖBI) aktív tárolójában raktározott többlet magbanki minták (kb. 10-15 faj), amelyek a Pannon homoki gyepek és Mészkerülő ezüstperjések (Natura 2000 élőhelyek, I. melléklet, 6260, 2340) elnevezésű élőhelyek jellemző fajai, a fülöpházi homokbuckák közelében lévő egykori szántóföldön kerülnek visszatelepítésre a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Natura 2000 területén (Fülöpházi homokbuckák, kód: SCI HUKN 20011). A visszatelepítés pontos helyszínét az MTA ÖK ÖBI szakértői jelölik ki. A minta ILTER (Nemzetközi Hosszútávú Ökológiai Kutatás) hálózat terepi elemeit az ÖK ÖBI munkatársai építik ki Fülöpházán, a mintaterület közelében, a korábbi programok tapasztalataira és az Alternetre alapozva. Az így kialakított infrastruktúrát éjszaka és egyszerű laboratóriumi vizsgálatoknál is tudják használni az ÖK ÖBI visszatelepítésért felelős munkatársai. A kiválasztott mintaterület vetéshez való elkészítése különböző módokon történik (pl. szántással, kaszálással, gyomirtószeres kezeléssel), az aktuális vegetációs állapotok függvényében. A Magbankból származó magokat az 1. fázisban (2010-2013) az egykori szántóterületen vetéssel szaporítjuk majd. Az újonnan keletkező magok a 2. fázisban (2013-2014) kerülnek betakarításra, összekeverésre, és a közelben lévő egykori szántóterületen vetjük el őket ismét. A magok egy részét – a magot hozó növények mennyiségétől függően –, kézzel takarítják majd be, míg a másik részét kaszálják és egy speciális vákuumos gyűjtővel szedik össze. A visszatelepített növények csírázását, növekedését és magtermelését, illetve a fejlődő növényzet regenerálódását egyaránt monitorozzuk. A növényzet fejlődésének függvényében kerülhet sor további beavatkozásokra (pl. kaszálás).