Elért eredmények

A 2010 és 2014 között megvalósuló Pannon Magbank LIFE+ projekt célkitűzése e rendkívül gazdag flóra vadon élő edényes növényfajainak hosszú távú ex-situ megőrzését szolgáló génbank létrehozása volt. A példanélküli törekvés első lépéseként létrejött a Pannon Magbank, amely az öt éves program végére a hazánkban vadon élő őshonos flóra mintegy 50 százalékának, azaz 800 fajnak a begyűjtését és magbanki tárolását vállalta fel.

A program azonban nem csak sikeresen teljesítette, hanem meg is haladta a vállaltakat, és 2014. év végéig mintegy 910 faj 1853 tételének gyűjtését és tárolását valósította meg, amely magában foglalja 204 védett faj 364 tételét, és 45 fokozottan védett faj 76 tételét.

A maggyűjtés szervezését, a gyűjtendő fajok listájának, valamint a Maggyűjtési stratégia és kézikönyv összeállítását a Maggyűjtési Tanácsadó Testület segítette.

A maggyűjtés elősegítéséhez elkészült a Maggyűjtési Stratégia, amelynek célja a maggyűjtés szakmai alapelveinek rögzítése, iránymutatás nyújtása a maggyűjtés szervezéséhez.

Összeállítottuk a Maggyűjtési kézikönyvet, amely a maggyűjtés gyakorlati kivitelezéséhez rögzítette a főbb alapelveket, módszereket.

Gyűjtőink számára 2 tréninget tartottunk, amely során gyakorlati tanácsokkal láttuk el a gyűjtésben résztvevőket, valamint lehetőség nyílt a gyakorlati tapasztalatok megosztására is. A 2. tréning célja a magminták feldolgozási folyamatainak megismertetése, a génbanki munkák bemutatása volt.

Elkészült a Pannon Magbank laborépület, majd a minták feldolgozásának első lépéseként megszerveztük a magbanki munkafolyamatokat, beszereztük a szükséges eszközöket, elkészült a szárítókamra.

Ez követően kialakítottunk egy aktív és egy bázis tárolót Tápiószelén, illetve a duplikátum minták tárolására egy aktív tárolót Vácrátóton és egy bázis tárolót Bódvarákón.

Összeállítottunk egy un. Tárolási módszertan, amiben a feldolgozási munkafolyamatok kivitelezési módszereit mutatjuk be, a minták taxonómiai azonosításán, tisztításán, csíráztatásán, szárításán át, egészen a minták tárolásáig.

Saját fejlesztésű, önálló adatbázist alakítottunk ki, amelynek célja a 800 vadon élő növényfaj magmintájának begyűjtése, feldolgozása során nyert adatok összegyűjtése, kiértékelése, további felhasználása.

Egy visszatelepítési kísérlet során, 10 fajt vizsgálva igazoltuk, hogy a Pannon Magbankban őrzött magminták alkalmasak élőhelyek helyreállítására, fajok visszatelepítésére, tekintve, hogy a rövidtávú hűtött körülmények között történt tárolásnak nem volt jelentősebb hatása a minták életképességére.

A szakmai tevékenységek mellett nagy hangsúlyt fektettünk a szemléletformálásra, a környezeti nevelésre, az eredmények minél szélesebb körben történő megismertetésére. Mindhárom partnerintézménynél ingyenesen látogatható, interaktív kiállításokat alakítottunk ki. Számos gyermek- és családi rendezvényen népszerűsítettük programunkat előadásokkal, bemutató anyagokkal, de mindezek mellett rendszeresen számoltunk be a projekt eredményeiről tudományos és szakmai fórumokon is, és eredményesen kapcsolódtunk be az egyetemi képzésbe is.

Nemzetközi konferenciát szerveztünk annak érdekében, hogy eredményeinket és tapasztalatainkat más génbankok, és szakmai intézmények is megismerhessék, és hogy keressük a jövőbeni együttműködési lehetőségeket.

Információs táblák kerültek kihelyezésre a projekthelyszíneken, valamint a program honlapján naprakész információk olvashatóak az egyes tevékenységek előrehaladásáról.