A projekt célja

A Pannon Magbank a Pannon biogeográfiai régió vadon élő magvas növényeinek ex-situ megőrzését szolgálja a természetes élőhelyen történő védelem biztonsági kiegészítéseként. A 2010. január 1-től 2014. december 31-ig tartó Pannon Magbank Life+ projekt célja a tárolásra alkalmas őshonos, vadon élő hazai magvas növényfajok közül legalább 800 növényfajnak a begyűjtése és hosszú távú megőrzése úgy, hogy a gyűjtés semmiképp se veszélyeztesse a gyűjtött populációk túlélését.

A génbanki megőrzés módszere

A magvak hosszú távú tárolása szempontjából meghatározó fontosságú a tárolási hőmérséklet és a magnedvesség-tartalom. Hozzávetőlegesen 5 °C tárolási hőmérséklet, illetve 2% magnedvesség-tartalom csökkenés megkétszerezi a magvak tárolási élettartamát. Tárolhatóságuk alapján a magokat három típusba soroljuk:

orthodox: a nedvességtartalom és a tárolási hőmérséklet csökkentése a tárolási élettartamot jelentősen megnöveli; átmeneti: a nedvességtartalom csökkentését bizonyos mértékig elviselik, azonban az alacsony hőmérsékleten történő tárolásuk bizonytalan; rekalcitráns: a nedvességtartalom-csökkentés hatására a magvak elveszítik életképességüket – ezeket a fajokat nem gyűjtjük. A beérkezett magmintákat tisztításukat követően morfometriai vizsgálat alá vetjük, életképességüket megvizsgáljuk. Sok fajunk esetében tárolásra vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk, ezeknél a fajoknál meghatározzuk a tárolási típust. A szárítás 15-20°C-on, ellenőrzött hőmérsékletű és páratartalmú szárítóhelyiségben történik. A szárítás során a mag nedvességtartalmát (növénycsoporttól függően) 3-7%-ra csökkentjük. A tárolás háromrétegű fóliázott, légmentesen lezárt tasakokban történik. A magtételeket 0°C hőmérsékleten üzemeltetett ún. aktív és -20°C-on működő ún. bázis tárolókban helyezzük el Tápiószelén. Biztonsági okokból az aktív tárolóban őrzött tételek duplikátumait Vácrátóton, a bázistárolóban őrzött tételek duplikátumait az Esztramos-hegy bányajáratában őrizzük meg. A bázistárolókban elhelyezett gyűjtemény a genetikai erőforrások hosszú távú (több évtizedes) megőrzését szolgálja, míg az aktív tárolókban elhelyezett gyűjtemény többek között a kutatásokhoz, szükség esetén a felszaporításhoz, visszatelepítéshez biztosít alapanyagot.

Gyűjthető fajok

A hazánkban élő kb. 2200 őshonos magvas növényfajból kiindulva elkészült egy 1841 fajból álló lista, amelyben nem szerepelnek a rekalcitráns magvú és kisebb ökológiai jelentőségű fajok. A tág fajlista kialakításánál figyelembe vettük a gyűjtés sikerét befolyásoló, előre nem tervezhető tényezőket (pl. időjárás, évjárat hatása és gyűjtői kapacitás). A fajlista tartalmazza azokat a fajokat, amelyeknek a begyűjtésére várjuk a felajánlásokat. A minimális begyűjtendő magmennyiség tételenként 5000 mag, ettől csak egyedi esetben lehet eltérni (például ritka faj kis populációja). A listában megjelöltük, hogy melyek azok a fajok, amelyeknél bizonyos régiókból már csak ingyenesen tudunk felajánlást elfogadni 2012-ben. A kitöltött adatlappal és fotódokumentációval rendelkező, megfelelő mennyiségű és minőségű tételekért 3000 vagy 5000 Ft-os díjat fizetünk. A magasabb árkategóriába a fokozottan védett, valamint a ritka vagy nehezen határozható fajokat soroltuk. A gyűjtéshez kapcsolódóan, a mintákért járó ellenszolgáltatás fizetésén túl egyéb költségek térítésére nincs lehetőségünk. Bővebb információ az Útmutató a maggyűjtéshez c. menüponthoz alatt.

Felajánlás és szerződés

A gyűjthető fajok listája böngészhető a honlapon. Amennyiben szeretné megtenni felajánlását, kérjük, töltse ki a fajlistát tartalmazó Excel táblázatban a Gyűjtő neve, a Gyűjtés tervezett helyszíne, a Populáció becsült nagysága és a Várható magszám nevű oszlopokat és küldje el a szilagyi.krisztina@okologia.mta.hu e-mail címre. A felajánlásokat prioritásaink (a fajok természetvédelmi, ökológiai és gazdasági jelentősége), valamint a már begyűjtött magtételek alapján értékeljük (honorált vagy ingyenes befogadás). Erről minden esetben visszaigazolást küldünk. A gyűjtőkkel minden esetben egyedi szerződést kötünk az elfogadott tételek begyűjtéséről. A beérkezett tételek díját a magtételek mennyiségi és minőségi ellenőrzését követően (ateljesítési igazolás alapján) fizetjük ki. Bővebb információ az Útmutató a maggyűjtéshez c. menüponthoz alatt.

Védett fajok gyűjtése és védett területen történő gyűjtés

Fontos tudni, hogy a védett és fokozottan védett fajok gyűjtése, valamint védett területen való bármely faj gyűjtése engedélyköteles, engedély hiányában nem kezdhető meg! Az engedélyt központilag Szilágyi Krisztina, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének koordinátora intézi. A Nemzeti Parki Igazgatóságokkal történt egyeztetés eredményeképpen bizonyos fajok esetében az igazgatóságok bevonása nélkül nem kezdhető meg önálló gyűjtés, ezeket a fajlistában megjelöltük.

Maggyűjtési stratégia és módszertana

Célunk, hogy az adott populációra nézve reprezentatív, jó minőségű, kellő magszámú és pontosan dokumentált, azaz hosszú távú génmegőrzési célra alkalmas magtételeket gyűjtsünk be. A begyűjtött magoknak a lehető legrövidebb időn (de legfeljebb két héten) belül el kell jutniuk a MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetébe, hogy az egészséges, csírázó képes magok aránya a lehető legnagyobb maradjon. Ehhez a honlapon elérhető Útmutató a maggyűjtéshez menüpont nyújt részletes iránymutatást. Amennyiben személyesen nem vett részt maggyűjtési tréningjeinken, tanulmányozhatja az Útmutató a maggyűjtéshez című oldal anyagát, vagy a is hozzáférhet a honlapon, illetve személyes konzultálhat a projekt koordinátorral

Kapcsolattartó:

Oláh Krisztina

+36 70 946 9438