Vidékfejlesztési Minisztérium (korábbi Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium)

A projekthez szükséges önerőt a jelenlegi Vidékfejlesztési Minisztérium jogelőd szervezete, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) biztosította.

Az egykori Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a környezet-és természetvédelem, valamint a vízügy központi irányító szerveként működött.

A minisztérium a környezet- és természetvédelem, a vízgazdálkodás és a meteorológia szakterületén folytatott szakértő irányítást, valamint hozott szabályozó intézkedéseket. A minisztérium feladatkörét képezte a hozzá tartozó témákkal kapcsolatos politika fejlesztése, a kormányzati munkához kapcsolódó feladatok elvégzése és a széleskörű nemzetközi együttműködés fenntartása.

Az egykori KvVM a környezeti tudatosságon és fenntartható fejlődésen alapuló liberális program megvalósítását tűzte ki céljául.

A minisztérium a pártfogása alá vett három fő területen (a környezet-, természet- és vizek védelme) töltötte be a támogató szerepét, annak érdekében, hogy növelje a környezeti tudatosságot, a környezetvédelmi oktatás és az ökológiai fenntarthatóság megteremtésén keresztül.

A minisztérium célkitűzése az volt, hogy a napjainkban hozott döntéseken keresztül egy élhetőbb Magyarországot teremtsen, valamint hogy biztonságos jövőt biztosítson a jövő generációi számára.

A megemelkedett életszínvonal, az emberek egészséges környezethez való jogának biztosítása, az alapvető környezetbiztonság megteremtése, a globális klímaváltozás csökkentése csak hosszútávon érhető el, akkor ha a szociális és gazdasági fejlődés a természeti örökségünk megőrzése és a természeti erőforrások védelme mellett, fenntartható és logikus módon megy végbe.

LIFE+

A LIFE+ az Európai Unió környezetvédelmi politikáját támogató pénzügyi eszköz a 2007. január 1-től 2013 december 31-ig tartó időszakban.

További információ a LIFE+ hivatalos honlapjáról.