A1. A vadonélő edényes növények gyűjtési stratégiájának kialakítása

A vácrátóti Ökológia és Botanikai Intézet összeállította A vadonélő edényes növények gyűjtési stratégiáját, a Növényi Diverzitás Központtal, a Maggyűjtési Tanácsadó Testülettel és Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztályával együttműködve. A Nemzeti Park Igazgatóságokat szintén megkerestük az anyag véglegesítése során, és észrevételeiket beépítettük a stratégiába. A stratégia megmagyarázza, hogy miért van szükség a Pannon Magbank létrehozására, mik a program céljai, és hogyan valósítjuk meg ezeket a projekt során. Ezen kívül az anyag ismerteti a gyűjtendő fajok kiválasztási szempontjait, a gyűjtés ütemezését. Leírja, hogyan biztosítható a gyűjtött növényfajok genetikai sokfélesége. Ezenk kívül bemutatja a maggyűjtést befolyásoló kockázati tényezőket, és ezek kezelését. Továbbá leírja a gyűjtés és minták feldolgozásának folyamatát, a gyűjtők kiválasztásától a minták betárolásáig. A visszatelepítési mintaprojekt ismertetése szintén része az anyagnak. A Stratégiát több alkalommal is aktulizáltuk a gyűjtés során nyert tapasztalatok alapján.

A2. A már meglévő maggyűjtési módszertanok felülvizsgálata a vadonélő edényes növények ex situ megőrzése céljából, valamint a Pannon biogeográfiai régióban végzett maggyűjtést segítő kézikönyv kidolgozása

A vácrátóti Ökológia és Botanikai Intézet összeállította a Maggyűjtési módszertant. Az anyag leírja a maggyűjtés teljes folyamatát, beleértve a gyűjtendő fajok listáját, a gyűjtői felajánlások megtételének folyamatát, a gyűjtés megfelelő előkészítését a gyűjtéshez szükséges eszközöket, mikor, mit, mennyi magot és hogyan gyűjtsünk, hogyan történik a gyűjtés helyes dokumentálása és hogyan kell leadni a mintákat. A kézikönyv ezen kívül javaslatokat tartalmaz néhány problémás faj gyűjtésével kapcsolatban.

A3. A génbankok jelenleg használatos magtárolási módszertanainak és tapasztalatainak felülvizsgálata, valamint megfelelő ex situ magtárolási módszertan kidolgozása a vadonélő edényes növények ex situ megőrzése céljából

A módszertan a vállalt határidőre elkészült, főbb fejezetei a következők: gyűjtés, a magminták eljuttatása NöDiK-be, tisztítás, a magtételek mennyiségi becslése, magmorfológiai vizsgálatok, életképességi vizsgálatok és módszerek, nedvességtartalom-mérés, megfelelő tárolási hőmérséklet, magminták szétosztása, csomagolás, minták tárolóba helyezése, dokumentálás. Annak érdekében, hogy a kollégák minél szélesebb körű tudásra tegyenek szert a vadon élő fajok megőrzésével kapcsolatban a két legnagyobb és legelismertebb génmegőrzéssel foglalkozó intézményben, az angliai Millenium Seedbank-ban, ill. a svédországi Nordic Gene Bank-ban vettek részt tanulmányutakon. Az így gyűjtött tapasztalatokat szintén beépítettük a módszertanba. Továbbá a módszertant többször felülvizsgáltuk a projekt során, figyelembe véve az új Génbank szabvány, and az IPGRI kézikönyvének ajánlásait.

A4. Projekt résztvevők képzése

2012. április 4: Pannon Magbank tréning a NÖDIK-ben 2012. április 4-én tartottuk a Tápiószelén a Pannon Magbank projekt maggyűjtési- és tárolási tréningjét, a Növényi Diverzitás Központ (Tápiószele) és az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet (Vácrátót) munkatársainak, valamint a (jövőbeni potenciális ill. a már tavaly csatlakozott) gyűjtők közreműködésével.

A rendezvény programja az alábbiak szerint alakult:

A tréning program

ja: – 10:00-10:15 – Vendégek érkezése, regisztráció
– 10:15-10:30 – Megnyitóbeszéd (dr. Holly László, igazgató, NÖDIK)
– 10:30-12:00 – Maggyűjtési tréning I. rész (Szilágyi Krisztina, projekt koordinátor, MTA ÖK ÖBI)
– 12:00-12:15 – Kávészünet
– 12:15-13:30 – Maggyűjtési tréning II. rész (Szilágyi Krisztina, projekt koordinátor, MTA ÖK ÖBI)
– 13:30-14:30 – Ebédszünet
– 14:30-16:00 – A magok tárolásához kapcsolódó munkafolyamatok bemutatása (Peti Erzsébet, programvezető, Málnási Csizmadia Gábor, tárolási felelős, dr. Tóth Zoltán, taxonómus, NÖDIK)

A tréning során délelőtt a maggyűjtésről tartottunk gyakorlati oktatást a gyűjtők számára, bemutattuk, hogyan valósult meg az első terepi szezon a Pannon Magbank életében (elért eredmények, tapasztalt problémák és megoldási javaslatok, változások a korábbi évekhez képest, gyakorlati iránymutatások a sikeres maggyűjtéshez stb.), majd délután bemutattuk a minták betárolásához kapcsolódó főbb munkafolyamatokat, mind elméletben, mind gyakorlatban. A vendégek az új Pannon Magbank laborépületében a helyszínen is láthatták az általuk gyűjtött magminták útját az egyes munkafolyamatokon (pl. tisztítás, morfológiai vizsgálatok, csíráztatás stb.) keresztül.

A rendezvényen közel 30 gyűjtő, vagy leendő gyűjtő vett részt, akiknek visszajelzései arra engedtek következtetni, hogy elégedettek voltak a látottakkal és hallottakkal, számos új ismerettel sikerült segíteni a jövőbeni munkájukat. Az eseményen elhangzott előadás elérhetők az Egyéb menüpontban a Letöltések alatt, a készült fotók pedig a Galériában.

2011. február 23: A gyűjtők képzése Vácrátóton

A képzés több mint 80 botanikus, illetve szakember részvételével zajlott, a rendezvényen bemutatott előadások a Letöltések menüpont alatt érhetőek el, valamint a Galériában megtalálhatóak az eseményen készült fotók is. A gyűjtőknek szóló segédanyagok a Gyűjtőknek menüpont alatt érhetők el.