C1. Az adatkezelést segítő számítógépes kiegészítő információs-rendszer kiépítése

2014. január: Az új adatbázis fejlesztés
A 2013. év során a Pannon Magbank új adatbázisának a felépítése kiemelkedően fontos feladat volt.

Az új adatbázis építése informatikai szempontból három élesen elkülönülő részre osztható:

– az adatbázis struktúrájának a felvázolása,
– az ember-gép interfész megalkotása és
– az adatbázis a felhasználói felülettel összekapcsoló „motor” megírása.
A tárolt anyagok listája itt érhető el Az adatbázis struktúrája Az adatbázisok felépítésének az első lépése, annak egyedeinek, entitásainak és a közöttük lévő kapcsolatok feltárása volt.
Ezen lépés során elkészült az adatbázis ún. egyed-kapcsolat (ER) felülete. A Pannon Magban adatbázisa esetében ez már teljes egészében implementálásra is került Postgre SQL adatbázisban.
A felhasználói felület elkészítését részletes és átfogó egyeztetés előzte meg az adatbázist kezelő és használó kollégákkal. Ennek köszönhetően sikerült feltárni teljeskörűen az adatbázis egyedeinek az attribútumait és kapcsolatait.
Az adatbázis egy webes felületet kapott. Így bármely gépen programok telepítése nélkül egyszerűen a böngészőből használható.

A felület elkészítése során az alábbi irányelveket alkalmaztuk:

– az egyes értékek legyenek helyben javíthatóak, azaz azokra kattintva lehessen megváltoztatni értéküket, és ne kelljen egy külön beviteli felületen a javításokat jóváhagyni,
– a beviteli felület legyen egyszerű ás átlátható, hogy mindig csak a lényeges információkat mutassa,
– a rendszer találja ki, hogy egy adott oldalon milyen műveletek relevánsak a felhasználók számára, és korlátozza azokra a lehetőségeit (pl. mindig azokat az adatokat
importálja xls formátumba, amelyre a felhasználónak szüksége lehet), illetve
– az adatok lekérdezése teljes egészében különüljön el az adatok bevitelétől.

Talán a legkevésbé látványos, de a programozók számára nyilvánvalóan leginkább izgalmas része a rendszernek a felhasználók szeme elől mindvégig elrejtett forráskód. A közel egy éves munka eredményeképp több ezer sornyi PHP, HTML, CSS, Javascript, JQuery „program” készült el.

2013. április: Megújul a Pannon Magbank dokumentációs rendszere

A tavalyi év folyamán úgy döntöttek a NöDiK szakemberei, hogy új alapokra helyezik a korábban alkalmazott dokumentációs rendszert. A változásokat elsősorban az indokolta, hogy a magbanki folyamatok során számos olyan új adat keletkezik, amely gyakran a dokumentációs struktúra változtatását igényli. Ehhez azonban a korábbi rendszer nem bizonyult elég rugalmasnak, ezért egy új adatbázis fejlesztő szakember segítségével sikerült a rendszert teljesen új alapokra helyezni. Az új adatbázis jelenleg tesztüzemmódban működik, hamarosan már a végleges állapotban tudják a kollégák használni.

C2. A Pannon Magbank tároló- és kutató kapacitásának kialakítása a jelenlegi mezőgazdasági magbank tárolási kapacitásának kiterjesztésével

2012. június: Elkészült a szárítókamra a Pannon Magbankban A tavaly a Növényi Diverzitás Központ által lefolytatott közbeszerzési eljárásban eredménytelenül zárult a szárítókamra kivitelezésére vonatkozó rész, ezért 2012-ben volt lehetőség ismét az elkészíttetésére. A kamra 16ºC-os hőmérsékleten 15-20% (RH) páratartalom mellett üzemel, folyamatosan regisztráljuk a páratartalom és hőmérsékleti értékeket.

2011. november: A Pannon Magbank kialakítása a NÖDIK-ben
November folyamán elkészült a Pannon Magbank aktív és bázis tárolója a NÖDIK-ben, valamint a tisztításhoz, csíráztatáshoz szükséges eszközök (pl. pneumatikus magtisztító, Jacobsen asztal,.sztereomikroszkóp stb.) beszerzése is megtörtént.

2011. szeptember: Közbeszerzési eljárások lefolytatása
A NÖDIK-ben befejeződött a két közbeszerzési eljárás, amelynek keretében a szükséges eszközök beszerzése és a tárolók kialakítása 2011. november 30-ig megtörténik. Addig is a beérkező minták számára NÖDIK jelenlegi tárolókapacitásai biztosítanak helyet.

2011. augusztus: A közbeszerzési eljárások előkészítése
A tároló főbb technikai paramétereinek meghatározása megtörtént. A közbeszerzés előkészítése megkezdődött.

C3. Duplikátum minták tároló helyének kialakítása

2013. március: Elkészült a duplikátum minták tárolását szolgáló bázistároló az Aggteleki Nemzeti Parkban Márciusban átadták az Aggteleki Nemzeti Parknál elkészült tárolót, amely a NöDiK bázistárolójában tárolt magtételek biztonsági másodpéldányainak megőrzésére szolgál. A tároló különlegessége, hogy az Esztramos hegy egy egykori felhagyott bányajáratába helyezték be. A tárolóba hamarosan bekerülnek az eddig a NöDiK-ben őrzött vad fajok magmintái.


2010. október 30.: Elkészült az Ökológiai Botanikai Intézet aktív tárolja Egy körülbelül 50 m³-es (előre gyártott panelekből álló) hűtő-tároló kamra készült el a duplikátum magminták tárolására. Az aktív gyűjtemény biztonsági tárolója 0°C-on működik.

C4. A magyar vadon élő edényes növények magmintáinak begyűjtése

A magbank létrehozásakor elsődleges és elengedhetetlen feladataink között szerepelt a gyűjtés stratégiájának megtervezése és tudományos megalapozása.

A négy gyűjtőév során számos gyűjtő segítette a munkát. A gyűjtőhálózat olyan szakemberekből állt, akik biztosan felismerik az adott növényt, valamint pontos és részletes adatokat tudnak szolgáltatni a gyűjtés körülményeiről. Hiszen a maggyűjtés ilyen formája kényes feladat. Figyelembe kell venni az adott populáció sérülékenységét, a megfelelő gyűjtés időpontot az optimális érettségi fázishoz, az időjárást; fel kell ismerni az élőhely típusát, az ott élő többi növényt, a rossz minőségű magot; meg kell tudni oldani az odajutást, a hatékony magszedést vagy éppen a gyűjtött magok előtisztítását.


A gyűjtőhálózatba a következő személyek kapcsolódtak be: 9 Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai,
12 felsőoktatási és kutatási intézmény szakemberei,
több mint 30, botanikában jártas magánszemély.

Az 1. ábrán látható, hogy a felsorolt gyűjtői csoportok, valamint a projektben résztvevő intézmények milyen arányban járultak hozzá gyűjtéseikkel a Pannon Magbank gyűjteményének gyarapításához. Látható, hogy a profi szakemberekből álló gyűjtőcsapatok mellett, a magánszemélyként bekapcsolódók, valamint a Növényi Diverzitás Központ munkatársai gyűjtötték a legtöbb magtételt a projekt ideje alatt.
1. ábra:Agyűjtött magtételek megoszlása gyűjtői csoportok szerint

A projekt alatt 910 növényfaj 1853 tételét gyűjtöttük be. Ebből 204 különböző védett fajhoz tartozik 364 tétel, 45 fokozottan védetthez pedig 76 tétel. A begyűjtött tételek és fajok számának alakulását a 2. ábra mutatja.

2. ábra. A magyarországi gyűjtések (taxonok, tételek) számának (db) alakulása az egyes években

Gyűjtések száma: a beérkezett magminták száma, Gyűjtött taxonok száma: a beérkezett fajok és alfajok száma.

Látható, hogy a 2013-as év tekinthető a legeredményesebbnek, ekkor sikerült a legtöbb taxon tételét begyűjteni, és az új taxonok száma is ekkor volt a legmagasabb. Az utolsó évben már célirányosan folytak a gyűjtések, hiszen a projekt végére már egyre csökkent a még nem gyűjtött taxonok köre.

Törekedtünk arra, hogy az egyes fajokból az ország minél több tájegységről gyűjtsünk magtételeket és növeljük az egy fajhoz tartozó tételek gyűjteményét, diverzitását.

Ahogy az a következő térképen (3. ábra) is látható, az ország egész területéről érkeztek magok. A 230 magyarországi kistáj kétharmadáról történt gyűjtés, a preferencia viszont jellemzően a gyűjtők által könnyebben elérhető helyeket jelzi.

8. ábra: Szárított, szétmért magminták
9. ábra: Természetvédelmi oltalom alatt álló fajok aránya a Pannon Magbank gyűjteményében
A projekt alatt 910 növényfaj 1853 tételét gyűjtöttük be és őrizzük a Pannon Magbankban. Ebből 204 különböző védett fajhoz tartozik 364 tétel, 45 fokozottan védetthez pedig 76 tétel. A 9. ábra a Pannon Magbank gyűjteményének összetételét mutatja.